+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - diễn tả

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ > Hoạt động - Event
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
diễn tả
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Biểu tượng vui
What to Type Resulting Graphic Meaning
:smile 8: Smile 8 Smile 8
:smile 16: Smile 16 Smile 16
:smile 66: Smile 66 Smile 66
:smile 54: Smile 54 Smile 54
:smile 62: Smile 62 Smile 62
:smile 46: Smile 46 Smile 46
:smile 34: Smile 34 Smile 34
:smile 25: Smile 25 Smile 25
:smile 15: Smile 15 Smile 15
:smile 65: Smile 65 Smile 65
:smile53: Smile53 Smile53
:smile 19: Smile 19 Smile 19
:smile 52: Smile 52 Smile 52
:smile 30: Smile 30 Smile 30
:36_1_31: 36 1 31 36 1 31
:bad_smelly: Bad Smelly Bad Smelly
:36_1_6: 36 1 6 36 1 6
:36_11_10: 36 11 10 36 11 10
:smile 48: Smile 48 Smile 48
:smile 60: Smile 60 Smile 60
:36_1_44: 36 1 44 36 1 44
:choler: Choler Choler
:smile 63: Smile 63 Smile 63
:smile 31: Smile 31 Smile 31
:smile 42: Smile 42 Smile 42
:36_1_30: 36 1 30 36 1 30
:angry: Angry Angry
:36_1_4: 36 1 4 36 1 4
:36_11_9: 36 11 9 36 11 9
:smile 44: Smile 44 Smile 44
:smile 32: Smile 32 Smile 32
:36_1_42: 36 1 42 36 1 42
:canny: Canny Canny
:smile 37: Smile 37 Smile 37
:36_1_27: 36 1 27 36 1 27
:amazed: Amazed Amazed
:smile 29: Smile 29 Smile 29
:36_1_2: 36 1 2 36 1 2
:36_11_6: 36 11 6 36 11 6
:smile 1: Smile 1 Smile 1
:smile 24: Smile 24 Smile 24
:36_1_41: 36 1 41 36 1 41
:byebye: Byebye Byebye
:smile 26: Smile 26 Smile 26
:36_1_24: 36 1 24 36 1 24
:ah: Ah Ah
:smile 20: Smile 20 Smile 20
:smile 49: Smile 49 Smile 49
:36_1_1: 36 1 1 36 1 1
:36_11_5: 36 11 5 36 11 5
:smile 58: Smile 58 Smile 58
:smile 56: Smile 56 Smile 56
:smile 55: Smile 55 Smile 55
:36_1_40: 36 1 40 36 1 40
:burn_joss_stick: Burn Joss Stick Burn Joss Stick
:smile 3: Smile 3 Smile 3
:36_1_22: 36 1 22 36 1 22
:adore: Adore Adore
:32[1]: 32[1] 32[1]
:36_11_2: 36 11 2 36 11 2
:smile 6: Smile 6 Smile 6
:smile 11: Smile 11 Smile 11
:smile 64: Smile 64 Smile 64
:36_1_39: 36 1 39 36 1 39
:boss: Boss Boss
:smile 22: Smile 22 Smile 22
:36_1_19: 36 1 19 36 1 19
:97: 97 97
:smile 38: Smile 38 Smile 38
:31: 31 31
:36_1_53: 36 1 53 36 1 53
:xinchao[1]: Xinchao[1] Xinchao[1]
:smile 9: Smile 9 Smile 9
:smile 45: Smile 45 Smile 45
:36_1_38: 36 1 38 36 1 38
:big_smile: Big Smile Big Smile
:smile 51: Smile 51 Smile 51
:36_1_13: 36 1 13 36 1 13
:36_12_6: 36 12 6 36 12 6
:smile 10: Smile 10 Smile 10
:28[1]: 28[1] 28[1]
:36_1_51: 36 1 51 36 1 51
:sorry[1]: Sorry[1] Sorry[1]
:smile 13: Smile 13 Smile 13
:smile 35: Smile 35 Smile 35
:36_1_36: 36 1 36 36 1 36
:beat_plaster: Beat Plaster Beat Plaster
:smile 47: Smile 47 Smile 47
:36_1_10: 36 1 10 36 1 10
:36_11_15: 36 11 15 36 11 15
:smile: Smile Smile
:smile 21: Smile 21 Smile 21
:19[1]: 19[1] 19[1]
:36_1_50: 36 1 50 36 1 50
:sexy_girl: Sexy Girl Sexy Girl
:smile 18: Smile 18 Smile 18
:smile 7: Smile 7 Smile 7
:smile 41: Smile 41 Smile 41
:36_1_35: 36 1 35 36 1 35
:beated: Beated Beated
:smile 57: Smile 57 Smile 57
:36_1_9: 36 1 9 36 1 9
:36_11_14: 36 11 14 36 11 14
:01[1]: 01[1] 01[1]
:smile 33: Smile 33 Smile 33
:09[1]: 09[1] 09[1]
:36_1_47: 36 1 47 36 1 47
:doubt: Doubt Doubt
:smile 23: Smile 23 Smile 23
:smile 40: Smile 40 Smile 40
:smile 61: Smile 61 Smile 61
:36_1_34: 36 1 34 36 1 34
:banned2[1]: Banned2[1] Banned2[1]
:smile 12: Smile 12 Smile 12
:36_1_8: 36 1 8 36 1 8
:36_11_13: 36 11 13 36 11 13
:smile 39: Smile 39 Smile 39
:smile 50: Smile 50 Smile 50
:02[1]: 02[1] 02[1]
:36_1_46: 36 1 46 36 1 46
:confuse: Confuse Confuse
:smile 2: Smile 2 Smile 2
:smile 36: Smile 36 Smile 36
:smile 4: Smile 4 Smile 4
:36_1_32: 36 1 32 36 1 32
:baffle: Baffle Baffle
:36_1_7: 36 1 7 36 1 7
:36_11_12: 36 11 12 36 11 12
:smile 17: Smile 17 Smile 17
:smile 28: Smile 28 Smile 28
:smile 59: Smile 59 Smile 59
:36_1_45: 36 1 45 36 1 45
:confident: Confident Confident
:smile 27: Smile 27 Smile 27
:smile 14: Smile 14 Smile 14
Yahoo Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:)] on the phone on the phone
b-) cool cool
<):) cowboy cowboy
\:D/ dancing dancing
;;) batting eyelashes batting eyelashes
(:| yawn yawn
*-:) idea idea
:-B nerd nerd
(*) star star
:> smug smug
>:P phbbbbt phbbbbt
[-X shame on you shame on you
:D big green big green
<:-P party party
~o) coffee coffee
o:-) angel angel
:-| oh go on oh go on
x-( angry angry
:-< sigh sigh
:)>- peace sigh peace sigh
;) winking winking
8-} silly silly
(~~) pumpkin pumpkin
:o3 puppy dog eyes puppy dog eyes
=)) rolling on the floor rolling on the floor
^:)^ not worthy not worthy
:-o surprise surprise
:-w waiting waiting
b-( feeling beat up feeling beat up
:( sad sad
:o) clown clown
**== flag flag
%-( not listening not listening
/:) raise eyebrow raise eyebrow
:-@ chatterbox chatterbox
=(( broken heart broken heart
:^o liar liar
:-" whistling whistling
:) happy happy
[-( not talking not talking
%%- good luck good luck
:-?? i dont know i dont know
:| straight face straight face
(%) yin yang yin yang
:-* kiss kiss
@-) hypnotized hypnotized
$-) money eyes money eyes
:-$ don't tel anyone don't tel anyone
@};- rose rose
8-> daydreaming daydreaming
:)) laughing laughing
o-+ april april
:P tongue tongue
:-ss nailbiting nailbiting
[-O< praying praying
:-& sick sick
~:> chicken chicken
:-t time out time out
:(( crying crying
o=> billy billy
:"> blushing blushing
=D> applause applause
:-L frustrated frustrated
L-) loser loser
:-h wave wave
>:) devil devil
:(|) monkey monkey
o-> hiro hiro
:x love struck love struck
#-o d'oh d'oh
>-) alien alien
8-| rolling eyes rolling eyes
~X( at wits' end at wits' end
#:-s whew! whew!
3:-O cow cow
;)) hee hee hee hee
:-/ confused confused
:-? thinking thinking
=:) bug bug
|-) sleepy sleepy
:-c call me call me
:-s worried worried
:@) pig pig
>:/ bring it on bring it on
>:D< big hug big hug
=P~ drooling drooling
8-x skull skull
=; talk to hand talk to hand

Múi giờ GMT +7. 10:18 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình