+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - Xem Hồ Sơ: langque

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ > Thành Viên
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ

langque langque is offline

Người Quảng Bình (NQB)

Tin nhắn

Hiển thị lưu bút từ 1 đến 2 của 2
 1. langque
  20-11-2013 09:41 AM
  langque
  Xin chµo mäi ng­êi con Qu¶ng B×nh
  cã b¹n nµo cã ®ia chØ Imali cña Tr­êng CÊp II+III b¾c tr¹ch kh«ng cho m×nh biÕt víi.
  l©u qu¸ kh«ng vÒ quª,giê gÇn nh÷ng ngµy nµy nhí ®Õn c¸c thÇy ,C« qu¸.
 2. langque
  20-11-2013 09:39 AM
  langque
  Chóc mïng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11
  Em kÝnh chóc c¸c ThÇy,c¸c C« søc kháe,h¹nh phóc ,thµnh c«ng trªn gi¶ng ®­êng.
  Chóc c¸c thÇy c« gi¸o ®µo t¹o ra nhiÒu häc trß ngoan ,giái vµ cã Ých cho x· hâi.

  Cùu hoc sinh tr­ường CÊp I+II Mü tr¹ch & CÊp II+III b¾c tr¹ch

Lý lịch

 • About langque
  Quốc gia
  Vietnam
  Con giáp
  Mui
  Nick Yahoo
  A
  Giới tính
  Nam
  Tên thật *
  hoacao
 • Status
  Độc thân (Kết đôi)

Thống kê

Tổng số bài
Tin nhắn
Toàn bộ lời cảm ơn
Thông tin chung
 • Lần cuối: 19-03-2015 02:07 PM
 • Tham gia ngày: 20-11-2012
 • $: 103.85

Múi giờ GMT +7. 10:13 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình