PDA

View Full Version : Moi hop tac chan nuoi ga heo gia cong voi cong ty co phan chan nuoi cp vn o Q.Binh


vanthanhcp84
03-09-2013, 09:04 AM
THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC CHĂN NUÔI
Công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam mời tham gia mô hình hợp tác chăn nuôi heo gà gia công.
- Hình thức: chăn nuôi gà,heo gia công với công ty.
- Cách thực hiện:
 Người nuôi xây dựng trang trại theo thiết kế của công ty, bỏ công chăm sóc
 Công ty cung cấp con giống,thức ăn,thuốc thú y,kỹ thuật và chịu trách nhiệm lo đầu ra.
- Quy mô trang trại: xây dựng chuồng trại từ 500 con heo trở lên.Đối với gà từ 7000 con trở lên
- Mô hình thu hồi vốn sau 1 năm thực hiện.
Mọi chi tiết xin liên hệ công ty.
Số ĐT 0902.562.295 gặp A Thanh